Quy định về việc sử dụng thông tin cá nhân

Quy định về việc sử dụng thông tin cá nhân

Công ty TNHH Act Engineering Việt Nam (sau đây gọi là "Công ty chúng tôi") quy định về việc sử dụng thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng như sau.

1. Về mục đích sử dụng
Thông tin cá nhân thu nhận được sẽ được sử dụng vào việc tiếp nhận, giải đáp, quản lý ý kiến, yêu cầu đăng ký, câu hỏi từ khách hàng..., lập dữ liệu thống kê, cung cấp qua thư điện tử những thông tin, tài liệu liên quan đến các dịch vụ mà công ty chúng tôi và công ty mẹ của chúng tôi – Công ty cổ phần Act Engineering cung cấp
2. Về việc cung cấp thông tin cho bên thứ ba
Thông tin cá nhân khách hàng cung cấp sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cung cấp thông tin trong các trường hợp sau:
* Khi được sự đồng ý của người dùng trên cơ sở đã giải thích, hoặc thông báo trước cho người dùng.
* Khi luật pháp yêu cầu
* Khi cần bảo vệ tính mạng, thân thể, tài sản của con người nhưng khó nhận được sự đồng ý của người dùng.
3. Về việc ủy thác ra ngoài công ty
Có trường hợp chúng tôi cũng sẽ ủy thác thông tin cá nhân của người dùng cho những đơn vị ủy thác đáp ứng được các tiêu chuẩn về bảo mật thông tin cá nhân mà công ty chúng tôi quy định.
4. Về việc tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân
Việc cung cấp thông tin cá nhân là sự tự nguyện và không có bất kỳ sự cưỡng chế, bắt buộc nào. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu người dùng không cung cấp thông tin cá nhân thì sẽ không thể sử dụng các dịch vụ được mô tả trong mục đích sử.
5. Về việc sử dụng cookie
Trang web này sử dụng cookie để phát quảng cáo, thu thập dữ liệu thống kê cũng như bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, nâng cao tính tiện lợi. Cookie có thể bị vô hiệu hóa bằng việc cài đặt trình duyệt của bạn, nhưng điều này có thể ngăn bạn trong việc sử dụng một số tính năng của trang web này. Mong các bạn lưu ý.
6. Về việc công khai, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân
Việc thông báo, công khai, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa nội dung mục đích sử dụng, tạm ngưng sử dụng, gỡ bỏ thông tin, ngưng cung cấp thông tin cho bên thứ ba… (sau đây gọi chung là “công khai”) sẽ được thực hiện bởi bộ phận tư vấn và tiếp nhận thông tin thắc mắc của công ty chúng tôi, dựa trên quy định của Luật bảo mật thông tin cá nhân. Vì chúng tôi cần phải xác minh danh tính và nội dung yêu cầu, nên khi có yêu cầu công khai thông tin, các bạn vui lòng điền vào các tài liệu bắt buộc do Công ty chúng tôi quy định. Tuy nhiên, các trường hợp sau đây không thuộc đối tượng được công khai thông tin.
* Khi có nguy cơ xâm hại đến tính mạng, thân thể, tài sản hoặc các quyền và lợi ích khác của chủ thông tin hoặc bên thứ ba
* Khi có rủi ro cản trở đáng kể đến việc thực hiện nghiệp vụ chính đáng của công ty chúng tôi
* Khi việc công khai thông tin có nguy cơ vi phạm các luật và quy định khác
7. Bộ phận tư vấn và tiếp nhận thông tin cá nhân :
E-mail: privacy@acteng.com.vn