Nghiệp vụ hỗ trợ thiết kế kiến trúc và thi công.

Dự án của ACT Engineering

HỖ TRỢ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC sử dụng BIM

Hỗ trợ nghiệp vụ trong xây dựng, thiết kế kiến trúc BIM (Xây dựng mô hình 3D):Chúng tôi đang hỗ trợ những dự án BIM bằng những phương pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng từ những việc hỗ trợ giới thiệu, khởi động đến vận hành bảo trì bằng cách phác thảo các mô hình 3D, các chi tiết, bộ phận của công trình, tạo dựng mô hình mô phỏng thiết kế kiến trúc 3D bằng máy in 3D…

Tư vấn giới thiệu hỗ trợ vận dụng thiết kế kiến trúc bằng BIM

 • Hỗ trợ giới thiệu xây dựng BIM
 • Hỗ trợ trực tuyến, đào tạo sử dụng các phần mềm về xây dựng, thiết kế kiến trúc BIM
 • Đề xuất cải thiện tối ưu hóa nghiệp vụ
 • Khảo sát, phân tích BIM

Tạo mô hình 3D BIM

 • Dựng mô hình BIM (từ bản vẽ thiết kế kiến trúc, bản vẽ kết cấu, bản vẽ thiết bị, bản vẽ thi công)
 • Công việc liên quan (dựng mô hình kết cấu, mô hình dàn giáo, mô hình hỗ trợ cho thi công, bóc tách khối lượng, duy trì quản lý, mô phỏng các loại..)
 • Dựng các mô hình thiết kế kiến trúc chi tiết, xây dựng family trong revit.
 • Tạo mô hình bằng máy in 3D

Hỗ TRỢ NGHIỆP VỤ thiết kế kiến trúc CIM trong XÂY DỰNG

Hỗ trợ nghiệp vụ thiết kế kiến trúc CIM (Xây dựng mô hình 3D):Chúng tôi đang hỗ trợ những dự án CIM bằng những phương pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng từ những việc hỗ trợ giới thiệu, khởi động đến vận hành bảo trì bằng cách phác thảo các mô hình 3D, các chi tiết, bộ phận của công trình, tạo dựng mô hình mô phỏng 3D bằng máy in 3D…

Tư vấn giới thiệu hỗ trợ vận dụng CIM

 • Hỗ trợ giới thiệu xây dựng CIM
 • Hỗ trợ trực tuyến, đào tạo sử dụng các phần mềm về CIM
 • Đề xuất cải thiện tối ưu hóa nghiệp vụ
 • Khảo sát, phân tích CIM, v.v.

Tạo mô hình thiết kế kiến trúc 3D CIM

 • Dựng mô hình CIM (sông, đường hầm, cầu, đường quốc lộ, cải tạo, địa chất v.v.)
 • Mô phỏng xây dựng, thiết kế kiến trúc 4D thi công cốt thép
 • Tổng hợp mô hình 3D bằng cách sử dụng dữ liệu đám mây (point cloud).
 • Công việc liên quan (dựng mô hình kết cấu, mô hình dàn giáo, mô hình hỗ trợ cho thi công, bóc tách khối lượng, duy trì quản lý, mô phỏng các loại..)
 • Tạo mô hình bằng máy in 3D